Da biste postigli odgovarajući efekat upotrebe OCUflash-a, molimo sledite ove jednostavne korake:

  • Operite ruke vodom i sapunom, a zatim ih dobro osušite. Ako nosite kontaktna sočiva ili naočare, uklonite ih. Skinite zaštitni čep sa bočice.
  • Kažiprstom nežno povucite donji kapak. Drugom rukom držite bočicu između palca i drugih prstiju.
  • Nagnite glavu unazad. Ne dozvolite da bočica dođe u kontakt sa očima ili kapcima. Nežno pritiskajte bočicu, dok se propisani broj kapi ne unese u donji, unutrašnji ugao oka (blizu nosa) ili dok se strano telo ne ukloni.
  • Držite oči zatvorene nekoliko sekundi, tako da se kapi ravnomerno rašire po površini oka. Zatvorite bočicu i čuvajte je u vertikalnom položaju i u reporučenim uslovima (temperatura do 25°C).