За максимален ефект, следвайте следните лесни стъпки при употреба на ОКУфлаш:

  • Измийте ръцете си със сапун и вода и ги подсушете. Ако носите контактни лещи или очила, свалете ги. Махнете предпазното капаче на шишенцето.
  • Внимателно издърпайте долния клепач с показалеца. С другата ръка, задръжте шишенцето между палеца и останалите пръсти.
  • Наведете глава назад. Не позволявайте шишенцето да докосва окото или клепачите. Внимателно стиснете шишенцето, докато капнете препоръчания брой капки в долния, вътрешен ъгъл на окото (близо до окото), или до отстраняване на чуждото тяло.
  • Затворете очи за няколко секунди, докато капките се разнесат равномерно по цялата очна повърхност. Затворете шишенцето и го приберете вертикално и съхранявайте при препоръчаните условия (температура до 25°C).